AAU logo

INTERLOC

Præsentationer/papers

Konferenceartikler

Ann-Dorte Christensen (2008): ”Belonging and Unbelonging in an Intersectional Perspective”. Paper presented at the Conference: Gender at the Interface of the Global and the Local - Perspectives from China and the Nordic Countries, nr. 3, Kunming, Kina, 4.-7. november 2008.  
Jensen, Sune Qvotrup og Camilla Elg (2009): ”Intersectional embodiment and power. Distributions of differences and formations of individualities in an embodiment perspective”, Paper præsentereet på konferencen Beyond Bourdieu, Københavns Universitet 1-2/12 2009.  
Christensen, Ann-Dorte (2010): ”Gender, Mobility and Belonging”. Paper presented at the Conference Beyond Citizenship, Feminism and the Transformation of Belonging, London, 2010.

Øvrige konferenceoplæg

"Intersektionalitet og lokalt medborgerskab”, Paper på forskerkonferencen Power and Resistance, FEMM-network den 10.11. januar, 2008 (Ann-Dorte Christensen og Sune Qvotrup Jensen)  
”Intersektionalitet : Analyseniveauer og empiriske metoder”. Forskerseminar: INTERSEKJONALITET. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, 29. april 2009. (Ann-Dorte Christensen)  
”Lived Citizenship and Local Belonging”, Multidimensional Equality and Democratic Diversity. Kick-off Conference for the NordForsk Network DEMDI, Løgstør, 12.- 13 marts 2009. (Ann-Dorte Christensen)   
“Gender, Class and Ethnicity Intersectionality and Local Citizenship”, Forskningsseminar med Mike Savage, Castor, Aalborg Universitet, 10. juni, 2009 (Ann-Dorte Christensen og Sune Qvotrup Jensen).  
”Belonging and Mobility. Mellem lokale og transnationale tilhørsforhold”, Dansk Sociologkongres, Københavns Universitet, januar 2010. (Ann-Dorte Christensen og Sune Qvotrup Jensen)  
”INTERLOC – køn, klasse og etnicitet”, Oplæg forskningsseminar, Forskergruppen MOSPUS, Roskilde Universitet, 7/1 2011 (Sune Qvotrup Jensen og Ann-Dorte Christensen)  
”Klasse, etnicitet og køn – sociale grænsedragninger i et boligområde”, Årskonference for Kønsforskning, Aalborg Universitet 30/4, 2011 (Ann-Dorte Christensen)
”Intersektionalitet og metodiske principper”, oplæg, Workshop om intersektionalitet, 26/10Institutt for samfunnsforskning, Oslo, 26/10, 2011 (Sune Qvotrup Jensen)
”Intersectionality - Different inequalities and overlapping identities”, Keynote, 4. Sino-Nordic Gender and Women’s Studies Conference, Travelling Theories within the Context of Globalization and Transnational Feminism, Aalborg 26.October, 2011 (Ann-Dorte Christensen).
“Marginalisering, stigmatisering og lokal autonomi”, Oplæg Dansk Sociologforeningen, 6/12, 2011 (Sune Qvotrup Jensen)

Eksempler på formidling fra INTERLOC-projektet

”Tilhørsforhold og sociale grænsedragninger i Aalborg Øst”, Oplæg til Sund By Netværksdage 2010 ”Sunde rammer i et sundt samarbejde”, 9. marts, 2010 (Ann-Dorte Christensen)
“Om ruter og rødder – en samtale mellem mobilitetsforskning og kunst”. Utzon Centret 23. juni, 2010 (Ann-Dorte Christensen)
Konsulentbistand, oplæg og deltagelse i paneldebat i forbindelse med teaterforestillinger ’Dansk Design’, Aalborg Teater, 22/9 2010 (Sune Qvotrup Jensen)
”Misvisende brug af ord – bidrag til ghettodebatten” Nordjyske Stiftstidende den 14/10, 2010 (Ann-Dorte Christensen og Sune Qvotrup Jensen).
Præsentation af foreløbige resultater fra INTERLOCprojektet. Debataften ‘Integration i Aalborg Øst – Hvad siger folk?’, Arrangeret af Borgerforum Aalborg Øst, 20/1 2011 (Ann-Dorte Christensen og Sune Qvotrup Jensen).
Pixi-udgave: Stemmer fra en bydel – tilhørsforhold og identiteter i Aaborg Øst(sammenfatning af hovedresultater på dansk, somalisk, arabisk og tyrkist) (forfattere Ann-Dorte Christensen og Sune Qvotrup Jensen). Udkommer primo 2012).