AAU logo

INTERLOC

Publikationer

Videnskabelige artikler, peer reviewed

Christensen, Ann-Dorte (2008): ”Nationalisme og lokalt tilhørsforhold: - køn, klasse og etnicitet som grænsemarkører”, Kvinder, Køn og Forskning. Vol. 16 (3), pp 59-68.
Christensen, Ann-Dorte (2009):”Belonging and Unbelonging in an Intersectional Perspective”, Gender, Technology & Development, vol. 13 (1), pp. 21-41.
Jensen, Sune Qvotrup og Camilla Elg (2010): “Intersectionality as embodiment”, Kvinder, Køn og Forskning, vol 18(1), pp. 30-40.
Christensen, Ann-Dorte og Birte Siim (2010): “Citizenship and Politics of Belonging - Exclusionary and inclusionary framings of gender, ethnicity and religion”, Kvinder, Køn og Forskning, vol 18 (1), pp. 8-18.
Christensen, Ann-Dorte og Sune Qvotrup Jensen (2011): “Roots and Routes: Migration, belonging and everyday life”,  Nordic Journal of Migration Research, Vol. 1 (3), pp. 1-10.
Jensen, Sune Qvotrup og Ann-Dorte Christensen (2011): Intesektionalitet som sociologisk begreb, Dansk Sociologi vol. 22 (4) (in press)  
Jensen, Sune Qvotrup og Ann-Dorte Christensen (2012): “Territorial Stigmatization and Local Belonging - A Study of the Danish Neighbourhood Aalborg East”, City. Analysis of urban trends, culture, theory, policy action action (antaget til publicering i vol. 16 (1-2), primo 2012.
Christensen, Ann-Dorte og Sune Qvotrup Jensen (2012):”Doing Intersectional Analysis. Methodological Implications for Qualitative Reseach”, NORA Nordic Journal for Feminist Research (submitted)


Videnskabelige bøger/antologier

Christensen, Ann-Dorte og Sune Qvotrup Jensen (2012): Stemmer fra en bydel – etnicitet, køn og klasse i Aalborg Øst. Aalborg Universitetsforlag (bogmanus 250 sider, antaget til publicering primo 2012).


Bidrag til videnskabelige bøger/antologier

Jensen, Sune Qvotrup og Ann-Dorte Christensen (2011): “Intersektionalitet – nye udfordringer og muligheder for kvalitativ samfundsforskning”, i Michael Hviid Jabobsen og Sune Qvotrup Jensen (red.): Kvalitative udfordringer, København:Hans Reitzels Forlag (in press)
Faber, Stine Thidemann (2012): ”Foreningen til Kvinders Vækst - Integration gennem den danske demokratiske model?” Gæstebidrag, Kapitel 9 i Christensen og Jensen: Stemmer fra en bydel – etnicitet, køn og klasse i Aalborg Øst. Aalborg Universitetsforlag (antaget til publicering, 2012)
Skjøtt-Larsen, Jakob (2012): ”Aalborg Øst i tal – bydelens sociale og symbolske profi”. Gæstebidrag, Kapitel 3 i Christensen og Jensen: Stemmer fra en bydel – etnicitet, køn og klasse i Aalborg Øst. Aalborg Universitetsforlag (antaget til publicering, 2012)
Working papers
Christensen, Ann-Dorte (2008): Forandring, fællesskab og identitet. Tiltrædelsesforelæsning den 4. juni. Sociologisk Arbejdpapir, Forskningsgruppen Castor, Aalborg Universitet. s. 1-36.
Skjøtt-Larsen, Jakob (2008): Aalborg Øst: En social og symbolsk profil. Sociologisk arbejdspapir, Forskningsgruppen Castor, Aalborg Universitet. s 1-28.
Faber, Stine Thidemann (2010) Foreningen Kvindernes Vækst - Integration gennem den danske demokratiske model? Sociologisk Arbejdspapirer, nr. 28, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet.